Duo Request
Image default
Dienstverlening

Archeologie en archeologisch onderzoek

Archeologie doet men snel denken aan dinosaurussen. En dat klopt ook, want de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen, reconstrueren en duiden van de oudheid richt zich niet alleen op culturen, maar ook op véél vroegere perioden in de geschiedenis van de aarde. Zo is er in 2018 in de Sahara de grootste dinosauriërsoort ooit ontdekt! Nederland heeft in het Rijksmuseum een grote verzameling archeologische vondsten, waaronder het Mannetje van Willemstad (7300 jaar oud) en het kruis van proost Humbertus (gevonden bij opgravingen in de Maastrichtse Sint-Servaaskerk). Naast professionele archeologische teams die deze bijzondere vondsten nog steeds doen, trekken er wekelijks hobbyisten eropuit om in de weilanden van Frankrijk of België met de metaaldetector te hopen op archeologische vondsten. Ook wordt er overal in de wereld veel onbedoeld archeologisch onderzoek gedaan. Wanneer men bijvoorbeeld gaat verbouwen en zij de grond omspitten of leeggraven. Dan kan er nogal eens wat onbedoeld ontdekt en door onhandigheid zelfs beschadigd worden. Nederland geeft veel om archeologische vondsten en in Nederland wordt hier dus goed mee omgegaan. Het is bij wet vaak verboden om lukraak te gaan graven omdat archeologische sporen zo beschadigd kunnen worden. Op deze manier voorkomt de Nederlandse Wet onbedoeld beschadigen of zelfs kapotmaken van eventueel zeldzame archeologische vondsten, denk aan oude potten, munten, edelmetalen en sleutels. Transect is specialist op het uitvoeren van onderzoek en weet alles van deze wetgeving.

 

Archeologisch onderzoek

Een archeologisch onderzoek is een onderzoek dat zich richt op het ontdekken van archeologische sporen en mochten die aanwezig zijn, wat de kwaliteit, datering en inhoud van deze sporen zijn. Het is dus in weze een waardebepaling van al dan niet archeologische sporen. Aan de hand van een dergelijk onderzoek wordt besloten welke handelingen in welke volgorde vervolgens uitgevoerd dienen te worden. Allemaal met het oog op het behoud van een eventuele archeologische vondst.

Een onderzoek is verplicht wanneer de gemeente, particulieren of anderen, ‘bodemverstorende activiteiten’ gaan uitvoeren. Voorbeelden van deze activiteiten: het aanleggen of verleggen van een weg, het bouwen of uitbreiden van een huis of woonwijk en anderen. Onderzoek is tevens verplicht bij een aanlegvergunning, bestemmingsplanwijziging en ontgrondingenvergunning. Bent u van plan te gaan graven? Bezoek www.transect.nl eens en krijg advies over de benodigde vergunningen. Het is zaak bij graven zo snel mogelijk een vergunning aan te vragen. Dit omdat het verkrijgen van zo een vergunning van hand in hand gaat met een verplicht onderzoek en dit dus tijd gaat kosten.

Transect helpt u bij het bepalen of een onderzoek noodzakelijk is bij u geplande activiteit en voeren zelf de onderzoeken uit. Onderdelen van dit onderzoek zijn: bureau,- boor en- proefsleuvenonderzoek. Niet elke stap van het onderzoek is noodzakelijk. Welke stappen nodig zijn wordt bepaalt gedurende het onderzoek.

 

Programma van Eisen

Programma van eisen is een term die je vaak tegenkomt rondom de archeologie. Een programma van eisen, afgekort PvE wordt uitgegeven door de autoriteit, of het bevoegd gezag. Een PvE is nodig wanneer overgegaan moet worden, na aanleiding van het bureau onderzoek, tot graafwerk, of veldwerk. Dit uitvoerende werk vindt plaats met allerlei haken en ogen, eisen en details. Transect stelt een PvE op en voert hem uit, in samenwerking met het bevoegd gezag. Kijk voor meer informatie over de PvE en aangeboden diensten bij Transect.

 

https://transect.nl/