Duo Request
Image default
Dienstverlening

Energietransitie

Energietransitie is het veranderingsproces waarin de gedaante van energie verandert. De term wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt. Het lijkt daarmee iets nieuws echter niets is minder waar. Energie verandert van zichzelf voortdurend in vorm en hoeveelheid. Energie stroomt door ons lichaam en door ons stroomnet. Misschien dat we energie daarom vaak aanduiden als stroom?
 

De energietransitie in een ommezien

Als we het tegenwoordig over energietransitie hebben, dan wordt bedoeld om het gebruik van fossiele vervuilende brandstoffen te verminderen en meer gebruik te maken van hernieuwbare schonere energiebronnen. Deze hernieuwbare bronnen zijn bijvoorbeeld zon en wind. Sinds mensenheugenis verwarmt de mens zich aan de warmte van de zon en de wind blies de schepen in de tijd van de VOC al over de hele wereld. Hoe anders is dat met fossiele brandstoffen. De gasbel in Slochteren kennen we amper 60 jaar en kernfysica heeft een geschiedenis die terug gaat naar de dertiger jaren van de vorige eeuw. De energietransitie waar we tegenwoordig over spreken is niet een stap vooruit, maar een stap terug in de tijd. Terug naar de bron!
 

De energietransitie anno 2020

Waar nieuwbouw verrijst is een gasaansluiting niet langer vanzelfsprekend. Met zonnepanelen, een WKW-installatie en een warmtepomp is een gasaansluiting overbodig. Stroom wordt zelf opgewekt. Het stroomnet functioneert als buffer om een tijdelijk overschot aan te leveren of een tekort aan te onttrekken. De rol van energiebedrijven verandert daarmee ook. Haast lijkt geboden. De klimaatverandering neemt geen pauze. In de klimaatwet is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn afgenomen t.o.v. 1990 en in 2050 zelfs met 95%. In het Urgenda-arrest is bovendien bepaald dat de uitstoot van broeikasgassen dit jaar met 25% moet zijn afgenomen. Het cassatieberoep van de Nederlandse Staat tegen dit arrest is verworpen en daarmee is dit arrest onherroepelijk geworden.
 
De energietransitie verandert de samenleving. Werkgelegenheid in de olie- en gassector verdwijnt. Nieuwe werkgelegenheid m.b.t. de ontwikkeling en inzet van hernieuwbare energiebronnen ontstaat. Energie zet in beweging. Of het nu het menselijk lichaam is, een zeilschip uit de VOC of de Nederlandse samenleving die de nadelen van fossiele brandstoffen ondervindt en van stedenbouwkundigen en gebiedsontwerpers verwacht dat zij een nieuwe kijk op energie implementeren in hun plannen.