Duo Request
Banen en opleidingen

Outplacement in Rotterdam

Marco heeft een baan als medewerker binnendienst bij een bedrijf in Rotterdam. Hij is daar al 13 jaar werkzaam, waarvan de laatste drie jaar op een nieuwe afdeling. Met Marco gaat het de laatste tijd echter wat minder goed. Er komt minder uit zijn vingers dan vroeger en regelmatig zijn er conflicten met collega’s. Oorzaak is de reorganisatie van het Rotterdams bedrijf waardoor er de eerstkomende jaren voor Marco geen promotiekansen zijn. Als er vervolgens een nieuwe directeur aantreedt met wie Marco het zachts gezegd niet kan vinden, is de maat vol. Er volgen enkele gesprekken met de directeur en Hoofd  personeelszaken. Het resultaat is dat Marco een outplacementtraject krijgt aangeboden bij het ontslag dat Marco en zijn werkgever zijn overeenkomen.

Wat is outplacement?

Outplacement is een activiteit die erop gericht is bij of na ontslag een werknemer een andere baan te bezorgen. Daarbij wordt eigenlijk altijd naar een nieuwe werkgever gezocht. Doorgaans wordt er een outplacementbureau voor outplacement ingeschakeld. De oude werkgever betaalt de kosten hiervan, meestal zo’n 4 tot 5 duizend Euro. Vervolgens gaat de werknemer zijn tijd doorbrengen bij het outplacementbureau. Hij krijgt een persoonlijke coach toegewezen met wie hij alles kan bespreken en bij wie hij ook zijn teleurstelling kan uiten. Het is de bedoeling dat de werknemer zijn begeleider de dan komende tijd regelmatig spreekt. De outplacement-coach is de werknemer behulpzaam bij het opbellen naar mogelijke werkgevers, het schrijven van sollicitatiebrieven enz. De werknemer wordt getraind in het voeren van sollicitatiegesprekken en salarisonderhandelingen. Als er een sollicitatiegesprek geweest is, wordt dat uitvoerig besproken. De werknemer wordt ook uitvoerig getest op eigenschappen en vaardigheden. Hij weet dan wat hij kan en wil en in welke werkomgeving.

Wie neemt het initiatief tot outplacement?

Outplacement wordt vaak ingezet op initiatief van de werkgever. Deze geeft daartoe formeel opdracht aan het outplacementbureau. De duur van een outplacementtraject is verschillend, maar meestal zo’n 3 tot 6 maanden. Er zijn echter ook outplacementbureaus waar de dienstverlening van het outplacementbureau niet eerder ophoudt dan op het tijdstip waarop een werknemer een nieuwe functie heeft geaccepteerd. Outplacementbureau Werkcontact in Rotterdam gaat zelfs nog verder en acht de outplacementverhouding pas beëindigd op het moment dat de werknemer door zijn proeftijd heen is. In de praktijk is het zo geregeld dat een aangegaan outplacement niet éénzijdig door de werkgever kan worden opgezegd. Omgekeerd is de werknemer wel vrij zich aan het outplacementtraject te onttrekken zonder dat het outplacementbureau daardoor het outplacementbudget aan werkgever hoeft terug te betalen.

Alleen al in Rotterdam zijn tientallen outplacementbureaus actief. Potentiële outplacement kandidaten doen er daarom goed aan met meerdere outplacementbureaus een afspraak te maken alvorens voor één specifiek bureau te kiezen.

https://www.outplacementbureau.nl/outplacementbureau-rotterdam/