Duo Request
Image default
Kinderen

Wat is eigenlijk gastouderbureau Alkmaar?

 

Gastouderbureau Alkmaar is de tussenpersoon tussen ouders van opvangkinderen en de gastouder. Het gastouderbureau begeleidt ouders in hun zoektocht naar een geschikte opvang en gastouders in hun zoektocht naar werk.  Wat doet gastouderbureau Alkmaar allemaal precies en wat voor eisen stellen ze aan de gastouders? Het wordt hier kort uitgelegd.

Verantwoordelijkheden gastouderbureau Alkmaar

Een gastouder is wettelijk verplicht om zich bij een gastouderbureau in te schrijven. Het bureau helpt de gastouder vervolgens om aan alle wettelijke eisen voor gastouderschap te voldoen. Het gastouderbureau is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit, professionaliteit en veiligheid van de gastouderopvang. De kwaliteitseisen en regels waar  gastouderbureau Alkmaar zich aan moet houden, zijn opgenomen in een Algemene Maatregel van Bestuur, een ministeriële regeling en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast houden ze zich bezig met te beoordelen of een gastouder zich houdt aan een verantwoorde samenstelling van de groep opvangkinderen. Ook beoordeelt gastouderbureau Alkmaar de  kwaliteit van de opvanglocatie en de deskundigheid van de gastouder. Daarnaast regelt gastouderbureau Alkmaar de begeleiding en bemiddeling voor de gastouder, ten minste 16 uur per jaar. Daarnaast biedt gastouderbureau Alkmaar ook veel cursussen en opleidingen aan zodat gastouders hun kennis van kinderopvang up-to-date kunnen houden.

 Eisen aan gastouder

Het gastouderbureau Alkmaar heeft een aantal kwaliteitseisen voor de gastouders. Een gastouder dient aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat hij of zij in het bestand van het gastouderbureau kan worden opgenomen. Een gastouder moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een passend diploma en een certificaat Eerste Hulp aan kinderen en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Past de gastouder op meer dan drie kinderen tegelijk, dan moet er bovendien altijd een tweede volwassene beschikbaar zijn die in geval van nood binnen 15 minuten bij de gastouder aanwezig kan zijn. Op die manier kan gastouderbureau Alkmaar altijd je juiste zorg aanbieden voor de kinderen.