Duo Request
Image default
Industrie

Deze specialist staat voor u klaar voor het saneren van chroom-6 en dieselmotoremissie

Gom Specialistische Reiniging is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het saneren van giftige stoffen, zoals dieselmotoremissie en chroom-6. Deze stoffen kunnen vervelende gevolgen hebben voor iedereen die hieraan blootgesteld wordt. Bij deze specialist zorgen ze ervoor dat alle stoffen vakkundig verwijderd worden en dan u weer veilig de werkplaats op kunt. Hiervoor maken ze gebruik van beschermende kleding en volgen ze specifieke procedures om de stoffen zo veilig en snel mogelijk weg te halen. Hiervoor houden ze nauwkeurig de wettelijke voorschriften in de gaten. Daarom doen ze vooraf een werkopname en zorgen ze voor een deskundig rapport waar alles in staat.

De juiste maatregelen nemen voor u en uw personeel

Het is belangrijk om giftige stoffen, zoals chroom-6 of dieselmotoremissie te laten saneren door vakmensen. Wanneer u of uw medewerkers aan een van deze twee stoffen worden blootgesteld, kan dit nare gevolgen hebben voor de gezondheid. Als werkgever kunt u ervoor kiezen om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te laten voeren. Zo wordt er bepaald wat de risico’s zijn aan blootstelling aan dieselmotoremissie of chroom-6. Ook kunt u zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw personeel. Bij Gom Specialistische Reiniging geven ze ook regelmatig voorlichting aan bedrijven en hun personeel over hoe om te gaan met giftige stoffen. Hiermee zorgen ze ervoor dat iedereen weet hoe ze moeten omgaan met potentieel gevaarlijke situaties en zijn uw medewerkers optimaal ingelicht.

Bespreek de mogelijkheden met deze specialist

Wilt u graag chroom-6 laten saneren of wilt u meer informatie over de gevolgen van dieselmotoremissie? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de medewerkers van deze specialist. Zij kunnen u voorzien van de nodige informatie en antwoord geven op al uw vragen. Ook wanneer u giftige stoffen wilt laten verwijderen, kunt u een afspraak met hen maken. Zij vertellen graag de procedure van het saneren van chroom-6, dieselmotoremissie of ander giftige stoffen bij uw bedrijfspand.