Duo Request
Image default
Industrie

Punten van aandacht bij de aanschaf van een zeefmachine

Aangezien de vraag naar geavanceerde materialen tegenwoordig steeds meer toeneemt, dient ook een zeefmachine aan steeds meer eisen te voldoen. Uw keuze wat betreft het type machine is afhankelijk van de benodigde zeeftechniek. Het veiligheidszeven, wat met een schudzeef oftewel trilzeefmachine gebeurt, behoort tot de karakteristieke zeeftechnieken. PAJA Triltechniek volgt de trends op de voet en voorziet u van trilschudzeven die zowel uw commerciële doeleinden als het milieu tegemoetkomen.

Zaken die optimale zeefresultaten waarborgen

Zodra het voor u duidelijk is welk type zeefmachine u nodig heeft voor uw werkzaamheden, dient er te worden nagedacht over zaken als de fracties en de korrelgrootte waarin het zeefproduct moet worden gescheiden. Ook de doorvoercapaciteit en uiteraard de specifieke eigenschappen van het te zeven product (denkt u bijvoorbeeld aan breukgevoeligheid) zijn van belang. Uiteraard is tevens een goede hygiëne van belang, waardoor men ook over een zeefreinigingssysteem na dient te denken. Tot slot rijst de vraag of de zeefmachine in een ATEX-zone thuishoort.

Gebruik alleen maar veilige machines

ATEX verwijst naar situaties waarin een kans op gas- of stofontploffingsgevaar bestaat. Het hanteren van de ATEX-richtlijn is zodoende een vereiste voor bedrijven met werknemers die in explosiegevaarlijke omgevingen werken. Een zeefmachine die pneumatisch wordt aangedreven dient aan strenge eisen te voldoen om zo de kans op lekken, scheuren of explosie te voorkomen. PAJA Triltechniek weet ook wat betreft veiligheidsrichtlijnen en keuringen van de hoed en de rand. Veilig en gezond werken staat altijd voorop.

Verantwoord ondernemerschap

De behoefte aan een steeds hogere kwaliteit van zeven en filteren is weliswaar geboren uit de behoefte aan een zo efficiënt mogelijk productieproces en de doelstelling om werknemers in een veilige omgeving te laten werken, maar dit mes snijdt aan twee kanten. Het steeds geavanceerder raken van ook de zeefmachine leidt ook tot het terugdringen van energieverbruik en zo het besparen van het milieu. Dit helpt u dus ook op het vlak van verantwoord ondernemerschap.

https://paja.nl/