Duo Request
Zorg

Een geschillencommissie bij elke zorginstelling

Met ingaan van de wkkgz-wet in 2017 is er veel veranderd voor zorginstellingen. Zo is er een regel gekomen dat er bij elke gelicenseerde zorginstelling een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwezig moet zijn. Deze zorgt ervoor dat wanneer er een geschil plaatsvind – vaak tussen cliënt en zorgaanbieder- dat dit gemakkelijk opgelost kan worden via de geschillencommissie. De geschillencommissie van het zorggeschil is opgericht door een samenwerking van vier grote zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders zijn: ZorgthuisNL, NCZ, VNZ en Quasir. Meer informatie over de geschillencommissie zorggeschil kunt u hier vinden.

Waarom is er een geschillencommissie?

In eerste instantie is er een initiatief geopend vanuit de Rijksoverheid waardoor de wkkgz-wet naar voren gekomen is. Deze wet zorgt ervoor dat er wettelijk vastgelegd is waar goede zorg aan moet voldoen. De wet staat dus uiteindelijk centraal voor de cliënt en zorgt ervoor dat ze kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt. Deze wetgeving is van toepassing voor elke soort van zorginstelling, zoals een fysiotherapeut.

Wat doet een geschillencommissie?

Het is volgens de wkkgz-wet verplicht om een cliënt van een zorginstelling de mogelijkheid te geven om zonder bijbehorende kosten een klacht in te dienen. Soms gebeurt het dat deze klachten niet onderling opgelost kunnen worden. Dan staat het in de cliënt zijn of haar recht om een rechtszaak aan te spannen. Maar dit is natuurlijk een groot en lang proces. Om deze stap wat kleiner te maken is er een geschillencommissie ingesteld. Deze commissie heeft rechten op zorginstellingen te beboeten tot een maximale waarde van 25.000,-. Euro. In de commissie neemt een voorzitter en een vice voorzitter plaats die beiden onafhankelijk opereren. Wil je nou meer weten over de wkkgz-wet, de geschillencommissie of over de onafhankelijke klachtenfunctionarissen? Kijk dan even op de website van Zorggeschil voor meer informatie!