Duo Request
Image default
Dienstverlening

Regioriool.nl – Westland maakt haar stad schoner

Het is onze verantwoordelijkheid om onze stad schoon te houden en Westland neemt hierin het voortouw. De overheid van Westland heeft besloten dat elk huishouden moet bijdragen aan het verminderen van rioolverstoppingen en het voorkomen van milieuschade door vet- en etensresten niet meer door de gootsteen te spoelen. Hiervoor heeft de gemeente Westland een nieuw beleid ingevoerd die de burgers verplicht om het afvalwater te scheiden. Dit kan door middel van het aansluiten van een vetput op de afvoer of door gebruik te maken van een aangeboden emmertje. Maar wat houdt dit beleid nou precies in en wat zijn de voordelen? In deze blogpost vertel ik jullie alles over het nieuwe beleid en Regioriool.nl, de dienst die jou hierbij kan helpen.

Wat is het nieuwe beleid van Westland?

Sinds het begin van 2021 heeft de gemeente Westland besloten om een nieuw beleid in te voeren om de stad schoner te maken. Dit houdt in dat elk huishouden in Westland verplicht is om het afvalwater te scheiden. Dit houdt in dat huishoudens het afvalwater moeten scheiden in grijs water en zwart water. Grijs water is water dat bijvoorbeeld uit de wasmachine, de douche of de wasbak komt. Dit water kan na filtering weer hergebruikt worden voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet. Zwart water wordt gebruikt voor onder andere het toilet en wordt opgeslagen in een speciale tank die periodiek geleegd wordt.

Wat zijn de voordelen voor burgers?

Het scheiden van afvalwater zorgt ervoor dat het water beter gefilterd wordt en minder belastend is voor het milieu. Het zorgt ervoor dat er minder rioolverstoppingen optreden en dat er minder vet- en etensresten in het riool terechtkomen. Daarnaast zullen huishoudens die meewerken aan het scheiden van afvalwater minder bijdragen aan het gebruiken van drinkwater en dus minder waterrekening zullen hebben.

Regioriool.nl – Hoe kan deze dienst helpen?

Regioriool.nl is een bedrijf dat zich richt op de reiniging en onderhoud van het rioolsysteem en kan huishoudens helpen om het afvalwater te scheiden. Het bedrijf biedt verschillende diensten aan zoals het plaatsen van vetputten en biocarriers, het installeren van speciale putjes en het geven van advies over het scheiden van afvalwater. Daarnaast bieden zij ook het aangeboden emmertje aan. Dit emmertje kan gebruikt worden om het afvalwater apart op te vangen en vervolgens af te voeren via het afvalwaterputje buiten de woning.

Conclusie:

Het beleid van de gemeente Westland om het afvalwater te scheiden is een stap in de goede richting om de stad schoner te maken en het milieu te beschermen. Het scheiden van afvalwater heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de burgers. Huishoudens die willen bijdragen aan het scheiden van afvalwater kunnen terecht bij Regioriool.nl voor advies en hulp. Door het gebruik van vetputten, biocarriers of het aangeboden emmertje kan het afvalwater makkelijk gescheiden worden en draag je bij aan een schonere stad.

https://regioriool.nl/riooldiensten/riool-ontstoppen/riool-ontstoppen-westland/