Duo Request
Financieel

Wat is een akte van cessie vordering?

Een akte van cessie van vordering  is een vooral juridisch gebruikte term. Cessie betekend eenvoudig gezegd dat je een vordering overdraagt aan iemand anders. Een akte van cessie vordering wordt in de praktijk veel gebruikt bij wanbetaling. De onbetaalde rekening wordt dan via zo’n akte van cessie vordering overgedragen aan een bank of incassobureau.

Waarom zou ik een vordering willen cederen

Stel, ondernemer X heeft een bedrag te vorderen op meneer A en ondernemer X wil de vordering uit handen geven aan incassobureau Y. Incassobureau kan dan tegen een vergoeding de vordering overnemen van ondernemer X, zonder dat meneer A daar invloed op kan uitoefenen. Uiteraard moet meneer A wel worden geïnformeerd over het feit dat er een akte van cessie vordering is opgesteld.

Kortom, door een vordering te cederen is het mogelijk om de vordering tussen partijen over te dragen, zonder dat de schuldenaar daar bemoeienis in heeft. De akte van cessie vordering is immers een overeenkomst van de ene schuldeiser aan de andere schuldeiser.

Waar vaak niet aan gedacht wordt is dat de akte van cessie ook tussen bevriende partijen een handig middel is om onderlinge verhoudingen te vereffenen of te clusteren. Met een eenvoudige overeenkomst komen vorderingen bij de goede partij terecht. Houdt dan wel rekening met een zakelijke waardering van de vordering.

Waarom zou ik een akte van cessie vordering laten opmaken

Het is toegestaan een onderhandse akte van cessie vordering op te maken, maar u kunt ook naar de notaris gaan. Nadeel van de notaris is uiteraard dat het extra kosten met zich meebrengt, maar als de vordering een substantieel bedrag betreft wegen de voordelen snel zwaarder. Het grootste voordeel van de notariële akte is het feit dat deze akte een sterkere bewijslast heeft. De datum van de akte staat tegenover iedereen vast. De notaris verstrekt aan iedereen een kopie en de notaris is verplicht de akte te bewaren. Mocht het tot een rechtszaak komen, staat wat de notaris heeft vastgelegd niet ter discussie.

https://www.debtcapital.nl/akte-van-cessie/